Nietrzymanie moczu przez dzieci.

Bez kategorii Gru 02, 2015 No Comments

Po stanach zapalnych skóry problem nietrzymania moczu jest drugim najważniejszym problemem zdrowotnym wśród dzieci. Jak mówi nam pediatra Warszawa, rocznie problem ten dotyka około trzystu tysięcy maluszków.  Trzeba jednak zwrócić szczególną uwagę na to, do której grupy możemy zakwalifikować problem naszej pociechy, czy jest to moczenie czy też nietrzymanie moczu. W nazewnictwie różnica wydaje się niezwykle subtelna, zagłębiając się jednak w ich przyczyny widzimy spore rozbieżności, wręcz można by rzec – przeciwieństwa. Moczenie jest problemem dotykającym dzieci w nocy. Szacuje się, iż wśród czterolatków problem ten może dotyczyć nawet co trzeciego maluszka, w grupie siedmiolatków skala tego zjawiska jest już dużo mniejsza i dotyka co dziesiątego maluszka. Należy jednak w tym miejscu wspomnieć, iż w przypadku nierozwiązaniu problemu, może on trwać nawet w dorosłym życiu. Spora w tym wina rodziców, bagatelizujących problem, co w konsekwencji może prowadzić do zaburzeń emocjonalnych u dzieci, objawiających się chociażby izolacją od rówieśników a także niechęcią przed wyjazdami grupowymi, takimi jak kolonie czy też obozy ( lęk przed odkryciem jego problemu). Trzeba jednak wyróżnić tutaj dwa typy moczenia się. Pierwszym typem jest moczenie pierwotne, trwające od urodzenia. Tutaj przyczyną problemu jest za niski poziom wazopresyny, skutkujące niezagęszczeniem moczu. Drugą możliwą przyczyną jest problem z kontrolą nad pęcherzem moczowym. Jak przyznaje pediatra Warszawa, o moczeniu wtórnym możemy mówić, gdy dochodzi do niego po tak zwanym suchym okresie. Może mieć ono swoje podłoże w chorobach lub też wadach układu moczowego. Rzadszym przypadkiem jest spowodowanie moczenia wtórnego przez zaburzenia emocjonalne. Drugim typem, jak wspominaliśmy wcześniej, jest nietrzymanie moczu. Mówimy tutaj o sytuacji, gdy dochodzi do nietrzymania moczu zarówno w porze nocnej jak i domowej. Podłożem problemu mogą być zarówno zaburzenia czynnościowe jak i neurogenne oraz wady anatomiczne. Zaburzenia czynnościowe przyjmują postać parć nagłych, nad którymi dziecko nie potrafi w żaden sposób zapanować. Zaburzeniami neurogennymi nazywamy te zaburzenia, które są spowodowane przez schorzenia oraz urazy układu nerwowego. Za ten stan może także odpowiadać przepuklina oponowo-rdzeniowa.  Jako wady wrodzone pediatra Warszawa  podaje najczęściej zastawkę tylnej cewki, wierzchniactwo a także wynicowanie pęcherza moczowego.

adminek